Nais­pur­jeh­ti­jat – Sailing La­di­es

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

• Grun­dad 2007 i Fin­by

Job­bar för att upp­munt­ra kvin­nor att lä­ra sig om seg­ling, ut­veck­las som seg­la­re och skaf­fa sig kom­pe­tens in­om seg­ling

För­e­ning­en möj­lig­gör nät­ver­kan­de mel­lan med­lem­mar och ut­om­stå­en­de ak­tö­rer samt spor­rar kvin­nor att del­ta i för­e­ning­ens verk­sam­het

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.