Snödrott­ning­en till­ba­ka på ÅST i de­cem­ber

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

TEATER. Åbo Svens­ka Te­a­ters och Au­rin­ko­ba­let­tis po­pu­lä­ra fö­re­ställ­ning­en ”Snödrott­ning­en” spe­la­des för sista gång­en i lör­dags. ÅST med­de­lar nu att sam­ar­be­tet får en fort­sätt­ning näs­ta höst. Pjä­sen ba­se­rar sig på H.C. An­der­sens klas­sis­ka sa­ga och kom­bi­ne­rar dans och teater på fle­ra språk. Ver­ket är re­gis­se­rat av Juk­ka Aal­to­nen och ko­re­o­gra­fin är gjord av Ur­mas Poo­la­mets. ”Snödrott­ning­en” fram­förs på ÅST:s sto­ra scen 10–31 de­cem­ber 2019. Bil­jett­för­sälj­ning­en öpp­nar den 15 ja­nu­a­ri . mer till­ba­ka till Åbo Svens­ka Teater i de­cem­ber. ”Snödrott­ning­en” kom-

PETTE RISSANEN

DROTTNINGEN OCH SPEGELSKÄRVORNA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.