Tyck till du med!

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

Fle­ra in­sän­dar­skri­ben­ter får med­håll el­ler svar på tal på vår Fa­ce­book­si­da. In­sän­da­re skriv­na un­der eget namn är all­tid väl­kom­na till ÅU, sänd dem på mejl­a­dres­sen in­san­da­[email protected]­me­dia.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.