Dro­gad fö­ra­re dår­kör­de – häng­de ut­an­för si­doru­tan

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

RESO. Po­li­sen fick på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen en an­mä­lan om en bil som kör­des på ett far­ligt sätt i Reso cent­rum. När po­li­sen fick syn på den, ga­sa­de fö­ra­ren iväg i hög fart, mot rö­da ljus.

Den fly­en­de ska­ka­de av sig po­li- sen för en stund. Po­li­ser­na på­träf­fa­de bi­len igen, då par­ke­rad, men då de när­ma­de sig, ga­sa­de den igen iväg – trots att po­li­sen kros­sa­de bå­de si­do- och bakru­tan.

Un­der sin vil­da fram­fart häng­de den fly­en­de fö­ra­ren stund­vis halv- vägs ut­an­för bi­len, trots hög has­tig­het. Han släng­de ock­så ut sa­ker från bi­len.

Po­li­sen lyc­ka­des pre­ja bi­len av vägen på Ti­i­len­kan­ta­jan­tie i om­rå­det Sam­mal­kal­lio.

Den kör­korts­lö­sa fö­ra­ren tes­ta­de po­si­tivt för am­fe­ta­min. Han ha­de ock­så två pi­stol­pa­tro­ner på sig.

Man­nen miss­tänks för grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, ratt­fyl­le­ri, straff­bart bruk av nar­ko­ti­ka, fram­fö­ran­de av for­don och lind­rigt skjut­va­pen­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.