Juk­ka Ko­la ny rek­tor för Åbo uni­ver­si­tet

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

ÅBO. En en­häl­lig sty­rel­se för Åbo uni­ver­si­tet har ut­sett ag­ro­no­mi­e­och forst­dok­tor, pro­fes­sor Juk­ka Ko­la till ny rek­tor för uni­ver­si­te­tet.

Fem­ton per­so­ner ha­de sökt tjäns­ten. Av dem kal­la­des åt­ta till in­ter­vju.

– Juk­ka Ko­las star­ka kun­nan­de om uni­ver­si­tets­värl­den över­ty­ga­de sty­rel­sen. Hans syn på hur Åbo uni­ver­si­tet yt­ter­li­ga­re kun­de stär­ka sin roll som ett in­ter­na­tio­nellt bild­nings­u­ni­ver­si­tet på­ver­ka­de ock­så va­let, sä­ger sty­rel­se­ord­fö­ran­de Rit­va Vil­ja­nen.

Ko­la ar­be­tar för när­va­ran­de som pro­fes­sor vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Ko­la, som ef­ter­trä­der Ka­ler­vo Väänä­nen, till­trä­der sin tjänst den 1 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.