TOK:s fö­re det­ta vd får tu­ris­m­pris

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

ÅBO. Vi­sit Tur­kus år­li­ga tu­ris­mut­mär­kel­se, ”Tu­ris­mens Oscar”, går i år till Turun Osu­uskaup­pas fö­re det­ta vd Ant­ti Sip­po­la. Mo­ti­ve­ring­en är att TOK un­der Sip­po­las tid gjort mo­di­ga in­ve­ste­ring­ar och för­ny­el­ser. Till dem hör de störs­ta ho­tel­lin­ve­ste­ring­ar­na i re­gi­o­nen på år­tion­den. TOK har bland an­nat pla­ne­rat en to­tal re­no­ve­ring av So­kos-ho­tel­len Wiklund, Ku­pit­taa och Turun Seu­ra­hu­o­ne.

– Sip­po­la har un­der he­la sin vdtid haft en mo­dig syn på hur Åbos drag­nings­kraft ökas. sä­ger Vi­sit Tur­kus chef An­ne-Mar­get Hel­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.