TPS vär­var mitt­fäl­ta­re och mål­vakt

Åbo Underrättelser - - ANNONSER -

FOT­BOLL. TPS pre­sen­te­ra­de igår två nya spe­lar­kon­trakt för sä­song­en 2019. Mål­vak­ten An­ton Le­po­la, som spe­la­de i TPS som ju­ni­or, åter­vän­der till klub­ben ef­ter ett och ett halvt år i IFK Ma­ri­e­hamn. 22-åri­ge Le­po­la spe­la­de sju li­ga­mat­cher sä­song­en 2018.

–Le­po­la vi­sa­de ifjol att han hål­ler li­ga­ni­vå. Vi har nu ett starkt mål­vaktspar och en bra kon­kur­rens­si­tu­a­tion mel­lan dem, sä­ger chefsträ­na­re Tom­mi Pik­ka­rai­nen i ett press­med­de­lan­de.

Det and­ra ny­för­vär­vet, 23-åri­ge mitt­fäl­ta­ren Alim Moundi, an­slu­ter från li­ga­la­get Il­ves. Moundi spe­la­de sex li­ga­mat­cher ifjol. I sitt hem­land Ka­me­run har han spe­lat 104 li­ga­mat­cher och gjort 28 mål. Moundis kon­trakt in­ne­hål­ler en prö­vo­tid på fy­ra må­na­der.

– Moundi miss­lyc­ka­des när han först kom till Fin­land ifjol. Det kan fin­nas många or­sa­ker, men jag har sett hans po­ten­ti­al och vän­tar mig att han blir en vik­tig för­stärk­ning. Han är boll­skick­lig, snabb och rör sig bra, kom­men­te­rar Pik­ka­rai­nen.

TPS har nu kon­trakt med sex an­fal­la­re, tre mitt­fäl­ta­re, två mål­vak­ter och en för­sva­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.