Gari­bal­di

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Gari­bal­di är sva­ret på för­ra vec­kans pro­fil­frå­ga. Het­te Gi­u­sep­pe i för­namn. Föd­des tro­li­gen i Nice 1807. Bid­rog till Ita­li­ens enan­de med si­na ”röd­skjor­tor”. Dog på ön Capre­ra ut­an­för Sar­di­ni­en den 1 ju­ni 1882.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.