Östnyland

FAKTA

-

Prisbelönt­a i körkomposi­tionstävli­ngen Serien för blandade körer

Delat första pris: Cecilia Damström, Finland (Angor) och Antonis Anestis, Grekland (Epiklisis).

Andra pris: Kai-Young Chan, Storbritan­nien (Seeking, searching).

Delat tredje pris: Jona Kümper, Tyskland (Pater noster) och Federica Emirio, Italien (Era ’l giorno… Era il Mattino).

Serien för manskörer

Inget första och andra pris.

Tredje pris: Jean-Luc Gillet,

Frankrike (Ode).

Serien för damkörer

Inget första pris.

Andra pris: Riccardo Perugini, Italien (Preghiera).

Tredje pris: Andrea Eklund, Finland (Dalen).

 ?? FOTO: MAARIT KYTÖHARJU ?? POPULÄR TÄVLING. Vocal Espoo tog i år emot hela 128 bidrag, av vilka juryn valde ut de tolv bästa alstren. Lyran och Jutta Seppinen i farten med Riccardo Peruginis Preghiera.
FOTO: MAARIT KYTÖHARJU POPULÄR TÄVLING. Vocal Espoo tog i år emot hela 128 bidrag, av vilka juryn valde ut de tolv bästa alstren. Lyran och Jutta Seppinen i farten med Riccardo Peruginis Preghiera.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland