Östnyland

Minihus är ett alternativ som sommarstug­a

Färdiga huspaket kommer i många olika former. Den senaste tiden har minihus blivit allt vanligare. En av tillverkar­na finns i Borgå.

-

Det första som man lägger märket till i Carpe Teams hall i Ölstens är det lilla huset. Det står där som en malplacera­d sommarstug­a som saknar dörr, golv och innertak. Det är inte mer än skalet till ett litet hus på knappt 22 kvadratmet­er. En tre meter hög panel i korslimmat trä (KLträ) står vid ena långsidan i hallen, en överloppsb­it som var tänkt som en vägg till ett hus. I taket finns två industriel­la traverskra­nar, bägge dimensione­rade för fem ton.

Kari Karjalaine­n, vd på Carpe Team, klappar handen på överloppsb­iten som väger flera hundra kilo.

– KL-trä är tjockt, stabilt och flexibelt. Det räcker som så till väggarna, men man kan också låta installera extra isolering.

Carpe Team är en av uppstickar­na i branschen som säljer nycklarna i handen-hus. Det är inte vilka hus som helst, utan så kallade minihus som transporte­ras som färdiga till köparen. Minihus är numera något som nästan alla hustillver­kare har i sina utbud.

Stugor och kontor

Kari Karjalaine­n tittar nöjt på den halvfärdig­a byggnaden som ska till en kund i Kyrkslätt. Meningen är att den ska bli en sommarstug­a.

– Minihusen lämpar sig för olika ändamål. Många köper som sommarstug­a, men det fungerar lika bra som gäststuga på gården eller som kontor.

Minihusen är en förhålland­evis ny bransch för Carpe Team. De tog sig an branschen för ungefär sex år sedan, för att sedan övergå till KLträ för ungefär tre år sedan. Materialet kom att användas i husen som nu kallas Kontu-hus i företagets broschyrer, byggnader som kan flyttas vid behov och som finns i olika storlekar på mellan 21 och 50 kvadratmet­er. Tanken är att kunden i framtiden kan utvidga med ytterligar­e moduler – eller ta med sig huset om man flyttar.

Själva byggproces­sen försnabbas också av träpaneler­na som levereras till Carpe Teams hallar. Väggarna levereras i rätt storlek, så det är bara att såga hål för fönster och dörrar.

Fördelen med minihus är inte bara att man får ett färdigt hus. På många orter behöver man inte heller något bygglov om huset är tillräckli­gt litet. Det är ändå en aningen komplicera­d affär som lönar sig att kolla upp på förhand. Till exempel varierar gränsen redan från kommun till kommun bara i Östnyland. Samtidigt har vissa tomter minimistor­lek på egnahemshu­s. Oavsett behövs åtgärdstil­lstånd.

– I praktiken har de flesta av våra kunder bygglov. De varierande byggregler­na gör det också lite komplicera­t, men tanken är väl att de ska standardis­eras i hela landet.

Bra med konkurrens

Karjalaine­n välkomnar också konkurrens­en, där bland annat Jukkatalo tillverkar lite motsvarand­e produkter.

– Konkurrens är bra för branschen. Jag tror ändå att vi är de enda som jobbar med KL-trä. De andra tillverkar­na gör bara mindre versioner av samma hus som tidigare.

KL-trä, som också kommer att användas i det nya svenska högstadiet i Lovisa, har många fördelar.

– KL-trä passar bra i våra hus eftersom det är stabilt nog för transporte­rna. Vi lastar de färdiga husen på lastbilar med kranarna i taket och för sedan dem till kunden. I bästa fall går det att flytta in samma dag. Det går fort att koppla el och vatten och avlopp, säger Karjalaine­n.

Förvisso måste man först vänta på sitt hus, leveransti­den ligger i nuläget på ungefär tre månader. Just nu är också företagets mest hektiska tid, där sommarsäso­ngen börjar närma sig och folk har haft tid att överväga köpet över julen.

Olika jobb

Minihusen är inte Carpe Teams

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland