Fil­mer ons­dag

Östnyland - - Ledare -

Day­light

■■(USA■1996)■En■ka­ta­strof­film■i■ rakt■ned­sti­gan­de■led■från■di­ver­se■sjut­ti­o­tal­sals­ter;■här■är■det■en■ liv­ligt■ tra­fi­ke­rad■ un­der­vat­tens­tun­nel■som■ra­sar.■För­vå­nans­värt■ se­ri­öst■och■spän­nan­de,■Syl­ve­s­ter■ Stal­lo­ne■om■nå­gon■ger■jär­net.■TV5

21.00–23.20

La ran­con de la glo­i­re

■■(Frank­ri­ke■ 2014)■ Be­no­it■ Po­el­vo­or­de■och■Rosch­dy■Zem■som■ krutupp­fin­na­re■i■färd■med■att■sno■ Char­lie■Chaplins■kis­ta!?■Be­rät­tar­mäs­sigt■är■det■så­där■men■hand­ling­en■(verk­lig­hets­ba­se­rad)■hål­ler■en■bra■bit■på■vägen.■Yle Te­e­ma

21.30–23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.