Fil­mer tors­dag

Östnyland - - Ledare -

McLin­tock

■■(USA■1963)■Så■tuk­tar■man■en■ arg­big­ga■ i■ Vil­da■ väs­tern-land­skap,■med■en■John■Way­ne■som■ sät­ter■kjol­ty­get■Mau­reen■O’Ha­ra■ på■plats.■The■Du­ke■är■all­tid■se­värd■ men■fil­men■i■sig■har■in­te■di­rekt■ åld­rats■med■vär­dig­het.■Yle Tee

ma 21.00–23.05

Sta­te of Play

■■(USA■2009)■Rus­sell■Cro­we■som■ un­der­sö­kan­de■jour­na­list■på■kol­li­sions­kurs■med■Ben■Aff­lecks■kon­gress­le­da­mot.■Vux­en■och■in­tri­kat■ dra­mat­hril­ler■som■dessvär­re■går■ ett■steg■för■långt.■Slut­upp­gö­rel­sen■ känns■lång­sökt.■Frii 21.00–23.40

The Hurt Loc­ker

■■(USA■2008)■Kat­hryn■Bi­ge­lows■ fängs­lan­de■och■po­li­tiskt■pro­vo­ka­ti­va■drama■om■ame­ri­kans­ka■sol­da­ter■som■har■i■upp­drag■att■des­ar­me­ra■bom­ber■i■kri­gets■Bag­dad.■ Psy­ko­lo­giskt■ dri­vet,■ in­te■ säl­lan■ gast­kra­man­de.■ Oscarsvin­na­re.■

Sub 21.00–23.40

Minä ja Mor­ri­son

■■(Fin­land■ 2001)■ Iri­na■ Björ­klund■och■Samu­li■Edel­mann■som■ stru­ligt■kär­lekspar■i■påtänd■Ka­ta■ Kärk­kä­i­nen-fil­ma­ti­se­ring.■Vilt■och■ vac­kert■samt■väl­spe­lat■men■dra­ma­tiskt■sett■är■slut­re­sul­ta­tet■me­ra■än■lov­ligt■tunt.■Ne­lo­nen 00.20–

02.20

Kris­ter Ug­gel­dahl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.