Tu­be­tour 2018 in­tar Konst­fa­bri­ken

Konst­fa­bri­ken i Borgå, lör­dag den 24.2 kloc­kan 1519. In­trä­de 20 eu­ro.

Östnyland - - Ung - ÖN

Den som vill träf­fa kän­da youtu­ba­re kan be­ge sig till Konst­fa­bri­ken på lör­dag då Tu­be­tour 2018 äger rum.

På eve­ne­mang­et får man se de fin­länds­ka youtu­be­stjär­nor­na Her­ba­listi, SI­ta Sal­mi­nen, Lak­ko (bil­den), Mi­ki­rot­ta, Zo­neVD och Man­sik­ka upp­trä­da. Man lo­var bju­da på en ”mäk­tig” scenshow, plus me­et & gre­et. Eve­ne­mang­et har ing­en ål­ders­gräns, men ar­ran­gö­rer­na re­kom­men­de­rar att per­so­ner yng­re än 13 år har säll­skap av äld­re sys­kon el­ler för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.