Hit­te­hund får fa­milj

Östnyland - - Ledare -

Allt■fle­ra■fin­län­da­re■vill■ta■hand■ om■ga­tu­hun­dar■från■Ryss­land■ el­ler■Syd-■och■Ös­teu­ro­pa.■Myn­dig­he­ter■och■ve­te­ri­nä­rer■var­nar■för■ris­ker­na:■sjuk­do­mar■ och■re­si­sten­ta■bak­te­ri­er.■yle Yle Fem tisdag 19.00, re­pris ons­dag 11.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.