Stu­de­ra id­rott i Sve­ri­ge

Östnyland - - Ledare -

Fin­län­da­re■som■läg­ger■grun­den■ för■ sin■ id­rott■ i■ Sve­ri­ge.■ Sport­ma­ga­si­net■träf­fa­de■skid­skyt­ten Jo­se­fi­ne Au­gustsson■ från■Te­na­la,■ski­då­kar­na■Ke­vin Lindholm■från■Per­nå,■Jo­se­fi­na Sund­man från■Svar­tå,■Emil Tal­si från■Ös­ter­by■och■ban­dy­spe­la­ren■Emma Jan­hu­nen■(bil­den)■från■Borgå.■Ock­så■skid­pro­fi­len■ Thomas Wass­berg med­ver­kar■i■pro­gram­met.■yle Yle Fem ons­dag 19.00, re­pris tors­dag 11.30

Fo­to: Yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.