RÄT­TEL­SE

Östnyland - - News -

ÖN 23.2 si­dan 14:

De två ungdomar som får hy­ra varsin et­ta i Äp­pel­bac­ken kom­mer in­te att bo gra­tis, som vi skrev i le­da­ren. De be­ta­lar sam­ma hy­ra som övri­ga hy­res­gäs­ter, och för­bin­der sig dess­utom till fri­vil­lig­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.