Clo­sed Cir­cuit

Östnyland - - Ledare -

■■(Stor­bri­tan­ni­en■2013)■Lon­don■ har■san­ner­li­gen■haft■sin■be­skär­da■del■av■terror­dåd.■Och■me­ra■så­dant■van­kas■det■i■John■Craw­leys■ dra­mat­hril­ler■som■tar■av­stamp■i■ det■ju­ri­disk-po­li­tis­ka■ef­ter­spe­let.■ Vux­et■och■kon­spi­ra­to­riskt,■in­te■ helt■fel.■TV5 21.00–23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.