Lu­cy

Östnyland - - Ledare -

■■(USA■2014)■Luc■Bes­sons■högok­ta­ni­ga■ac­tions­krö­na■med■Scar­lett■ Jo­hans­son■som■tok­dro­gad,■hy­per­sen­si­tiv■”su­per­sol­dat”.■Raff­lan­de■ och■vi­su­ellt■sprit­tan­de■men■hjär­tat■och■hjär­nan■går■för­lo­ra­de■i■ka­la­ba­li­ken.■TV5 0.50–2.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.