West Si­de Sto­ry

Östnyland - - Ledare -

■■(USA■1961)■Ro­bert■Wi­ses■mu­si­ka­lis­ka■Oscarfa­vo­rit■till■to­ner­na■ av■Ro­meo■och■Ju­lia,■nu■för­flyt­ta­de■ till■gäng­kul­tu­rens■me­an■stre­ets,■ des­ti­na­tion■New■York.■Klas­si­ker­stoff,■fun­ge­rar■även■i■film­for­ma­tet.■Yle Te­e­ma 21.00–23.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.