Öst­ny­land öns­kar dig en glad påsk!

Östnyland - - News -

I det här num­ret bju­der vi på ext­ra myc­ket läs­ning, bland an­nat ett re­por­tage om ägg­gens kopp­ling till påsk­fi­ran­det. Det hit­tar du på si­dor­na 22-23. När du har läst tid­ning­en kan du an­vän­da den för ro­ligt påsk­pys­sel. Bra tips på pys­sel får du på vår webb­si­da, www.ost­ny­land.fi. Där har vi lad­dat upp vår prak­ti­kant Ce­ci­lia Kristjan­k­roons vi­deo om hur man gör bland an­nat en söt blom­kru­ka av tid­nings­pap­per. Det är enk­la men fif­fi­ga tips där he­la fa­mil­jen kan va­ra med och pyss­la.

Och så vill jag på­min­na dig om att Öst­ny­land kom­mer ut näs­ta gång ons­da­gen den 4 april. En rik­tigt skön påsk!

He­lén Kur­ri

Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.