Nu är det Öst­ny­land som gäl­ler

Östnyland - - News -

Un­der påsken stäng­de vi grup­pen Fo­rum Öst­ny­land, för att i stäl­let fo­ku­se­ra på tid­ning­ens Fa­ce­book- si­da Öst­ny­land. Där hit­tar du de se­nas­te ny­he­ter­na och du kan del­ta i dis­kus­sio­ner om aktuella äm­nen i Lo­vi­sa, Borgå och Sib­bo. Det är ba­ra att gå in och gil­la oss, så häng­er du med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.