Av­falls­sta­tio­ner­na in­för­de som­mar­ti­der

Östnyland - - Ledare - ÖN

Av­falls­sta­tio­ner­na i Öst­ny­land har nu gått in för som­maröp­pet­ti­der, in­for­me­rar Rosk’n Rolls av­falls­han­te­rings­tjäns­ter. Till slu­tet av ok­to­ber är av­falls­sta­tio­ner­na i Lo­vi­sa, Borgå och Sib­bo öpp­na även på lör­da­gar.

Som­maröp­pet­ti­der in­förs i bör­jan av april. Un­der sommaren är av­falls­sta­tio­ner­na i Lo­vi­sa, Do­mar­gård i Borgå och Mö­mos­sen i Sib­bo öpp­na även på lör­da­gar kloc­kan 9-14. I Asko­la har den and­ra vec­ko­da­gen som sta­tio­nen är öp­pen flyt­tad från fre­dag till tors­dag.När­ma­re öp­pet­ti­der finns på Rosk’n Rolls webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.