Tre sto­ra B:n lju­der i Konst­hal­len

Östnyland - - Ledare - ÖN

Se­ri­en To­ner i Konst­hal­len fort­sät­ter i Konst­fa­bri­ken på fre­dag i säll­skap med en­semb­len 3B. Det är frå­ga om en trio med kla­ri­nett, cel­lo och pi­a­no som fram­för styc­ken av mu­sik­histo­ri­ens tre störs­ta B:n, det vill sä­ga Jo­hann Sebastian Bach, Lud­wig van Be­et­ho­ven och Jo­han­nes Brahms.

Publi­ken bjuds bland an­nat på Bachs Menu­et­ter I och II och BMW 1007 ur so­lo­cel­lo­se­ri­en i Gdur, styc­ken som nu­me­ra hör till ton­sät­ta­ren mest po­pu­lä­ra och of­tast fram­för­da kom­po­si­tio­ner. Åhö­rar­na får även hö­ra Be­et­ho­vens förs­ta so­nat, A-dur­so­na­ten op. 69 för pi­a­no och cel­lo – en för klas­si­cis­men ty­pisk ton­sätt­ning med strikt struk­tur.

Fre­dags­kon­ser­ten av­run­das med Brahms ro­man­tis­ka och stund­tals sorg­mo­di­ga trio för kla­ri­nett, cel­lo och pi­a­no i A-moll op. 114. För mu­si­ken står kla­ri­net­tis­ten Kai­sa Ko­ivu­la, cel­lis­ten Ka­ta­ri­i­na Saa­ri­ko­ski och pi­a­nis­ten Eli­na Heinonen.

Bil­jet­ter­na till kon­ser­ten kos­tar 10 eu­ro för vux­na, 5 eu­ro för barn, fa­mil­je­bil­jett 20 eu­ro. Bil­jet­ter fås vid dör­ren el­ler i för­köp via Konst­hal­len tfn 040–730 9273 och via mu­sikin­sti­tu­tets kans­li tfn 019– 520 2549.

Ar­ran­gö­rer är Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut i sam­ar­be­te med Borgå stads kul­tur- och fri­tids­tjäns­ter.

TRIO. Kla­ri­net­tis­ten Kai­sa Ko­ivu­la, cel­lis­ten Ka­ta­ri­i­na Saa­ri­ko­ski och pi­a­nis­ten Eli­na Heinonen tar sig an tre sto­ra kom­po­si­tö­rer på B, Bach, Be­et­ho­ven och Brahms i se­ri­en To­ner i Konst­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.