Mat i stä­der i Eu­ro­pa

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Nya■ matupp­le­vel­ser■ är■ i■ fo­kus■när■Rick Ste­in■åker■på■en■ week­en­dre­sa.■Väl■fram­me■be­sö­ker■han■torg,■bist­ro­er■och■ kafé­er.■På■hös­ten■bju­der■Bor­deaux■på■sko­gens■färs­ka■hå­vor.■yle Yle Te­e­ma onsdag 21.00, re­pris tors­dag 15.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.