FUN – Fin­nish Unknown Na­tu­re

Östnyland - - Ledare -

■■Ame­ri­kans­ke teck­na­ren, il­lust­ra­tö­ren och ani­ma­tions­konst­nä­ren Phil Men­dez utställning med sa­go­mo­tiv.

■■Ut­ställ­ning­en på­går på gum­bo­strand Konst & Form till den 27 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.