Ny fö­re­ta­ga­re på Svart­holm

Su­o­men Saa­ris­to­kul­je­tus fö­reslås få ta hand om Svart­holms som­mar­kafé un­der de när­mas­te fem som­rar­na.

Östnyland - - Fredag - ÖN

Två an­bud har läm­nats in till Lo­vi­sa stad, ett av Ra­vin­to­la­pal­velu Esa Fors­man och det and­ra av Su­o­men Saa­ris­to­kul­je­tus. Vid po­äng­sätt­ning­en av fö­re­ta­gens verk­sam­hets­plan, ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter och den hy­ra som de var be­red­da att be­ta­la, fick Saa­ris­to­kul­je­tus 98 po­äng och Fors­man 94 po­äng.

Stads­di­rek­tör Jan D. Oker-Blom fö­re­slår att stads­sty­rel­sen på mån­dag väl­jer att Saa­ris­to­kul­je­tus får ta hand om Svart­holms som­mar­kafé som­rar­na 2018-2022. Den förs­ta som­ma­ren är prö­vo­tid.

Det ti­di­ga­re hy­res­kon­trak­tet med den för­ra fö­re­ta­ga­ren gick ut hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.