Det

Östnyland - - News - Cla­ra Lindqvist blog­gar om li­vet i skär­går­den på ost­ny­land.fi.

bäs­ta al­ter­na­ti­vet var att ba­ra fa­ra upp med svä­va­ren och se­dan fun­de­ra hur jag tar mig till stan. Jag har en re­serv­nyc­kel till bi­len men in­te till por­ten och jag har min bil bakom en port i Gum­bo. Att ringa min pap­pa kl.7 på mor­go­nen kän­des in­te okej, det går en buss till Borgå­vä­gen och där­i­från bus­sar till stan el­ler vem av mi­na be­kan­ta åker till stan den­na tid på mor­go­nen osv osv. Hjär­nan ar­be­ta­de på hög­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.