Pil­ka­re gick ge­nom isen

Östnyland - - Tisdag - ÖN

Rädd­nings­ver­ket fick larm om en per­son som gått ge­nom isen på Borgå å på fre­da­gen om­kring kloc­kan 11.30. När brand­kå­ren an­län­de vi­sa­de det sig va­ra en pil­ka­re med spark­stöt­ting som fal­lit ge­nom isen vid gam­la bron.

– Någ­ra per­so­ner som job­ba­de vid ån kas­ta­de en liv­boj som han höll i tills vi an­län­de. Vå­ra yt­bär­ga­re drog upp ho­nom, sä­ger jour­ha­van­de för­man Ralf Bryg­ger.

Bryg­ger vet in­te hur länge pil­ka­ren hann lig­ga i vatt­net, men sä­ger att han nog hann bli kall. Bryg­ger på­pe­kar ock­så att isar­na på Borgå å bör­jar bli sva­ga.

– Det lö­nar sig in­te att rö­ra sig där. Vis­ser­li­gen är all­tid pil­kar­na sist ute, och of­ta med rätt ut­rust­ning. Men i det här fal­let ha­de han än­då si­na is­pi­kar i fic­kan, så de hjälp­te in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.