Dam- och herr­fot­boll

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Stor­klub­ben■Ju­ven­tus■tog■ste­get■in■i■dam­fot­bol­len■in­för■sä­song­en■2017–2018.■Vec­chia■sig­no­ra,■den■gam­la■da­men,■som■ la­gets■smek­namn■ly­der■in­lös­te■di­rekt■en■plats■i■da­mer­nas■ Se­rie■A■och■har■un­der■sin■pre­miär­sä­song■ to­tal­do­mi­ne­rat■ med■sjut­ton■seg­rar■på■sjut­ton■ mat­cher.■Med■i■la­get■finns■ock­så■två■fin­länds­ka■lands­lags­spe­la­re,■bac­ken■Tui­ja Hyyry­nen■ och■an­fal­la­ren■San­ni Frans­si.■ Du­on■har■vik­ti­ga■rol­ler■i■klub­ben■som■sik­tar■på■att■bli■en■ topp­klubb■in­te■ba­ra■i■Ita­li­en■ ut­an■även■i■Eu­ro­pa.

När■ Rasmus Schül­ler■ åk­te■på■fot­boll­sä­ven­tyr■till■Min­ne­so­ta■i■USA■vän­ta­de■han■sig■ en■stor■roll■i■la­get,■men■ska­dor■ sat­te■käp­par■i■hju­let■och■mitt■i■ sä­song­en■skep­pa­des■han■till­ba­ka■till■Nor­den■och■HJK.■Men■ nu■är■Schül­ler■till­ba­ka■i■USA■ för■att■ta■re­vansch■och■be­vi­sa■ vad■han■går■för.■yle Yle Fem ons­dag 19.00, re­pris tors­dag 11.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.