Hur gör man en tid­ning?

Åk tre från Grän­näs sko­la be­sök­te Öst­ny­lands re­dak­tion på tors­da­gen.

Östnyland - - News -

Nio ele­ver från Grän­näs sko­la be­kan­ta­de sig med jour­na­li­styr­ket på tors­da­gen. Un­ge­fär hälf­ten får Öst­ny­land hem­bu­ren, och näs­tan li­ka många lå­ser åt­minsto­ne se­ri­er­na.

Foto: Max Ny­berg

BESÖK. Sig­ne Grönqvist Lea Back­ström, Hen­ri Jän­hi, Pe­ik Weckström, Linus Kar­lqvist (bakom), Wictor Fri­dolfs­son, Ron­ja Ek och Lin­nea Stolt. Ma­ri­sol Bå­ge sak­nas från bil­den. Jan­ni­ka Lin­dén vi­sar hur man mon­te­rar ar­ti­keln på si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.