Träf­far för när­stå­en­de­vår­da­re

Östnyland - - Ledare - ÖN

Yr­kes­hög­sko­lan Lau­re­as sjuk­skö­tar­stu­de­ran­de ord­nar träf­far kring häl­sa och väl­be­fin­nan­de för när­stå­en­de­vår­da­re i sam­ar­be­te med Rö­da Kor­sets lo­kalav­del­ning i Borgå.

Må­let är att fo­ku­se­ra på in­for­ma­tion, kam­rat­stöd samt väl­be­fin­nan­de i var­da­gen. Al­la när­stå­en­de­vår­da­re är hjärt­ligt väl­kom­na. Träf­far­na, som är av­gifts­fria, ord­nas den 18.4, 25.4 och 2.5 kloc­kan 13-15. Plats: Borgå Cam­pus, Konst­fa­briks­ga­tan 1 i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.