Fil­mer fre­dag

Östnyland - - On -

Man­nen som räd­da­de Pa­ris

(Di­plo­ma­tie, Frank­ri­ke 2014) Den verk­lig­hets­ba­se­ra­de histo­ri­en om svens­ka kon­suln Nord­ling (André Dus­so­li­er) som över­ta­lar Ni­els Are­strups (tys­ka) ge­ne­ral att sko­na Pa­ris. Nå­got te­a­tra­liskt med ett oak­tat fängs­lan­de stoff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.