So­ligt Pla­gen loc­ka­de unga till pick­nick

Östnyland - - Ledare -

Det fi­na väd­ret loc­ka­de om­kring 500 per­so­ner till pick­nic­ken på Pla­gen, som Lo­vi­sa stads kul­tur- och fri­tids­tjäns­ter ar­ran­ge­ra­de i tors­dags. Ar­tis­ten Nel­li Ma­tu­la drog en cir­ka 40 mi­nu­ter lång show som upp­skat­ta­des av hen­nes mest hän­giv­na fans, flic­kor i ål­dern 8–12 år.

Un­der tim­mar­na som jip­pot äg­de rum kun­de man ock­så pro­va på paddling och stand up-paddling (SUP). An­sikts­mål­ning­en var ock­så po­pu­lär.

DRAGPLÅSTER. Nel­li Ma­tu­las show loc­ka­de publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.