Fil­mer mån­dag

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

Ce­ra tar sig an en hand­full ro­man­tis­ka ri­va­ler i Ed­gar Wrights vild­vux­na tv-spels­ko­me­di, en rätt så bull­rig sak som för­vis­so har si­na stun­der. Vi­su­ellt sprit­tan­de är det åt­minsto­ne. TV5 18.55–21.00

Psal­mer från kö­ket

(Nor­ge 2003) Bent Ha­mers svar­ta ko­me­di där Tomas Nor­ströms svens­ka fors­ka­re får i upp­drag att på av­stånd ob­ser­ve­ra hur nors­ka ung­kar­lar be­ter sig i kö­ket. Sur­re­a­lis­tiskt ro­ligt och slå­en­de ori­gi­nellt, en pär­la. Yle Te­e­ma 21.30-23.00

Ame­ri­can Psycho

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.