Futu­ras damer tog ste­get upp till två­an

Futu­ras damer säk­ra­de en plats i di­vi­sion 2 när la­get på sön­dag tog ner Vill­man­strand­la­get Pe­po med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal.

Östnyland - - Ön - Ön Ön

Shi­ro­ka­was Borgåju­do­kor täv­la­de un­der hel­gen i Söd­ra cu­pen i Stock­holm. Det fanns över 500 ju­do­kor på plats.

Först so­pa­de man mat­tan i P15-46kg där Ni­i­lo Lat­tu, Jes­se Ron- ka­i­nen och Ba­sim Yousef tog en trip­pel­se­ger. Ba­sims sys­ter Sal­ma tog sil­ver i Da­mer­nas klass D18-70 kg me­dan Jo­han­na Le­po­nen tog guld i sin klass D18-63kg.

Brö­der­na Isak och Joel Gei­sor tog brons i si­na klas­ser U15-73kg samt U18-66kg. Joo­nas Ri­ek­ki­nen täv­la­de i klas­sen P15-55kg och blev fjär­de. Oli­ver Ti­e­tävä­i­nen och Gleb Tam­mi tog Guld och sil­ver i si­na vikt klas­ser i U13 och U11. Mat­chen, som spe­la­des på ne­u­tral mark i Kou­vo­la, slu­ta­de 1–0 till Futu­ra­da­mer­nas för­del ef­ter att Fan­ny Holm­bergs fri­spark le­ta­de sig för­bi mu­ren i mål. Holmberg nä­ta­de ba­ra tio mi­nu­ter fö­re slut­viss­ling­en, och när 90 mi­nu­ter var spe­la­de stod det klart att Borgå­la­get ta­git sig en hi­sto­risk plats i da­mer­nas fot­bollstvåa.

In­för mat­chen var ingen­ting gi­vet. PE­PO har gjort en ka­non­sä­song med ba­ra en för­lust­match i di­vi­sion 3, men i fins­ka cu­pen tog Futu­ra­da­mer­na ner la­get med ett mål gjort på för­läng­ning. Trä­na­ren Sau­li Kou­va kon­sta­te­ra­de in­nan drabb­ning­en att la­get med mesta vin­nar­skal­len tar kli­vet upp till fot­bollstvå­an. Den här gång­en var det Borgå­da­mer­na som vil­le vin­na mest.

Futu­ras damer spe­lar of­fi­ci­ellt un­der FC Futu­ra ju­ni­o­rits flagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.