Topp­kon­sert i Borgå dom­ky­ra

Östnyland - - Ledare - ÖN

To­wards Helsin­ki Li­ed com­pe­ti­tion, mot li­ed­täv­ling­en i Helsing­fors, he­ter lör­da­gens kon­sert i Borgå dom­kyr­ka. Det är so­pran Alek­si­i­na Tur­ti­ai­nen och pi­a­nis­ten Han­na Jo­ki­nen som i sin hel­het fram­för täv­lings­pro­gram­met som de kom­mer att täv­la med i Helsing­fors den 26–28 ok­to­ber. Sam­man­lagt del­tar 42 par i den na­tio­nel­la täv­ling­en.

Det är fritt in­trä­de till kon­ser­ten i Borgå dom­kyr­ka, pro­gram­bla­det kos­tar 10 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.