Från drott­ning till hac­ka­re

Östnyland - - Redaktionen väljer -

Clai­re Foy■er­öv­ra­de■tv-värl­den■ som■drott­ning■Eli­sa­beth■i■The Crown■men■nu■är■hon■till­ba­ka■ som■Lis­beth■Sa­lan­der■i■kom­man­de■Mil­le­ni­um-fil­men.■Till■ Fred­rik Skav­lan■kom­mer■ock­så■en■av■värl­dens■bäs­ta■ryt­ta­re,■ Pe­der Fre­dric­son,■vars■kär­lek■ till■häs­tar­na■re­sul­te­rat■i■en■rad■ mäs­ter­skaps­me­dal­jer.■Med■tv­suc­cén■Lor­ry ska­pa­de■han■någ­ra■av■svensk■hu­mor­histo­ri­as■ främs­ta■klas­si­ker.■Nu■är■Pe­ter Dal­le till­ba­ka■med■Lyr­ro,■en■ film■med■vass■blick■på■sam­ti­den.■På■scen■står■nors­ke■pop­sen­sa­tio­nen■Sond­re Justad.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.