Eke­näs IF:s sä­song

Östnyland - - Ön -

Myc­ket■i■li­vet■hand­lar■om■att■ dröm­ma,■ men■ det■ in­ne­bär■ sam­ti­digt■en■risk■att■tving­as■ mö­ta■be­svi­kel­ser.■In­nan■ra­set■ i■di­vi­sion■ett■dröm­de■Eke­näs■IF■ (bil­den)■om■att■gö­ra■det■omöj­li­ga,■ta■sig■till■fot­bolls­li­gan.■Kan■ klub­bens■bäs­ta■sä­song■då■klas­sas■som■en■be­svi­kel­se?■

Pion­jä­ren■ Ade­li­na Eng­mans■nya■liv■i■het­luf­ten■i■ Chel­sea■FC.■■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.