Häng med på spel­dag på bib­ban

Östnyland - - Ledare - ÖN

Sib­bo kom­mun­bib­li­o­tek och Sib­bo kom­muns ung­doms­tjäns­ter ord­nar ett ge­men­samt eve­ne­mang un­der den na­tio­nel­la spel­vec­kan som fi­ras den 5–11 no­vem­ber. Un­der spel­vec­kan ord­nas hund­ra­tals eve­ne­mang run­tom i Fin­land, och man sam­las för att spe­la allt från bräd­spel och roll­spel till kon­sol­spel och vi­de­o­spel. På vis­sa håll ord­nas det ock­så spel­verk­stä­der och fö­re­läs­ning­ar spel­kul­tur.

I Sib­bo ord­nas en spel­dag på Sö­der­kul­la bib­li­o­tek. Där hand­lar det om kon­sol­spel och på pro­gram­met står NHL-tur­ne­ring och FI­FA-tur­ne­ring i playoff-for­mat, det vill sä­ga vin­na­ren går vi­da­re. Vill du va­ra med och svinga klub­ban och kic­ka bol­len vir­tu­ellt, an­mäl dig i för­väg på bib­li­o­te­ket el­ler via nät­blan­ket­ten här. De tre bäs­ta spelarna be­lö­nas.

om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.