Borgå, Lin­nan­ko­ski­ga­tan 44

Östnyland - - Sidan 1 -

Unikt ny­pro­du­ce­rat em­pi­re­hus! ena­stå­en­de möj­lig­het att kö­pa bo­stad i em­pire­stil med över 3 m höga rum i mo­dern tapp­ning! 3 st. lä­gen­he­ter i stor­lek 64-83,5 m², fjärr­vär­me vil­ken kom­plet­te­ras med eld­stä­der en­ligt öns­ke­mål. lju­sa och sto­ra rum med vac­ker ut­sikt. allt det­ta finns i bo­la­get asun­to oy Por­voon au­rin­ko­rin­ne i en fri­ståen­de bygg­nad med hi­sto­ris­ka vär­den. Bo­stä­der­na be­räk­nas va­ra in­flytt­nings­kla­ra 1.6.2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.