Ko­kon Skid­cen­t­rum

Östnyland - - Ön -

■re­dan på 1940-ta­let bör­ja­de man åka ski­dor på den söd­ra de­len av Ko­kon­bac­ken. i dag är det om­rå­det skog­be­vux­et.

■Den nor­ra de­len av backen togs i bruk i slu­tet av 1950-ta­let.

■i mit­ten av 1960-ta­let in­stal­le­ra­des de förs­ta fas­ta skid­lif­tar­na.

■i dag om­fat­tar Ko­kon skid­cen­t­rum sex bac­kar och fem lif­tar.

■58 me­ter över ha­vet sträc­ker sig den högs­ta backen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.