Ju­lig allsång med gäs­ter i Sib­bo

Östnyland - - Ön - ÖN

Tho­mas Lun­din och Cal­le Pet­ter­son gäs­tar Nick­by på sön­dag med en ju­lig allsång­s­kon­sert. In­för be­sö­ket är du­on över­ens: Få sa­ker ska­par li­ka fin jul­stäm­ning som jul­mu­sik och nu häl­sas Sib­bo­bor­na väl­kom­na till Fest­sa­len i Nick­by för att sjunga ju­lens gla­da och stäm­nings­ful­la sång­er till­sam­mans.

Un­der fle­ra som­rar har Tho­mas Lun­din och Cal­le Pet­ters­son stått för som­rig un­der­håll­ning på Sö­der­kul­la går, men nu blir det ju­lig allsång som pas­sar bå­de li­ten och stor.

Bil­jet­ter­na säljs vid dör­ren och kos­tar 15 eu­ro, sång­blad och kaf­fe med dopp in­klu­de­rat. Allsångs­stun­den är gra­tis för barn un­der 12 år.

Ar­ran­gör är Folk­häl­san i Sib­bo r.f. Tilläggs­upp­gif­ter fås via De­sirée Wirén, tfn 050–340 3160, e-post desi­[email protected]­ren.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.