Här är de po­pu­lä­ras­te ar­tik­lar­na på ost­ny­land.fi i no­vem­ber

Östnyland - - News -

1. Jo­nas för­lo­rar sin bäs­ta vän och te­ra­peut på grund av Folk­pen­sions­an­stal­ten (bil­den)

2. Två unga kil­lar tar över Tart­tis i Tar­kis

3. In­brotts­tju­var­na tog ock­så trygg­he­ten

4. En om­kom i fron­talkrock i Borgå på fre­dags­kväl­len

5. Äls­ka­de ha­ta­de fin­landis­mer be­ri­kar vårt språk

6. Po­li­sen grep ung­do­mar för in­brotts­se­ri­er i Sib­bo – bröt sig in i hus där folk sov

7. Dys­ter helg i tra­fi­ken i Öst­ny­land – två per­so­ner för­o­lyc­ka­des i fron­talkroc­kar, fle­ra ska­da­des

8. Bi­lar­na för­lo­rar mak­ten och bussta­tio­nen flyt­tas till and­ra si­dan tor­get

9. Po­li­sen gjor­de punktin­sats i Borgå­sko­lor ef­ter hot­ful­la med­de­lan­den på so­ci­a­la me­di­er

10. Fy­ra häk­ta­de för miss­tänkt dråp i Lo­vi­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.