tors­da­gens tv-si­da i tis­da­gens tid­ning

Östnyland - - Nyeter -

Sak­nar du tors­da­gens tv-pro­gram i da­gens tid­ning? Det be­ror på att vi pub­li­ce­ra­de den si­dan re­dan i tis­da­gens tid­ning, ef­tersom vå­ra pre­nu­me­ran­ter som får tid­ning­en med dags­pos­ten får da­gens tid­ning först i mor­gon fre­dag. På så sätt ga­ran­te­rar vi att de har till­gång till tv-ta­blå­er­na ock­så i dag på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.