Bortom be­kväm­lig­het

Östnyland - - Redaktionen väljer - Yle

Är det möj­ligt att le­va me­ra håll­bart och nä­ra na­tu­ren? Det här är en frå­ga som är an­ge­lä­gen för Mathias Smul­ter som har växt upp i Va­sa. Nu bor han i en gam­mal fä­bod i de jämt­länds­ka sko­gar­na i Sverige till­sam­mans med sin sam­bo To­va Christof­fers­son. De bor bortom el­nät och allt vat­ten de be­hö­ver häm­tar de från en fjäll­bäck i när­he­ten. De de­lar sin var­dag i vlog­gen Ta­las­bu­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.