Jag är trans­ve­stit

Östnyland - - Redaktionen väljer - Yle

Författaren Fred­rik Ekelund (bil­den) drab­bas i sin ung­dom av ång­est­lad­da­de psy­ko­ser, som ba­ra ti­den kan lä­ka. Men när han är kring sex­tio slår blix­ten ner i ho­nom ut­an­för ett skylt­föns­ter med en skylt­doc­ka som står i en väl­digt vac­ker po­si­tion. Han drab­bas av in­sik­ten att han är trans­ve­stit. Ekelund har be­skri­vit sitt liv som trans­ve­stit i boken Q. Mi We­geli­us har träf­fat Ma­ri­sol ali­as Fred­rik Ekelund.

Fo­to: EmE­liE Asplund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.