No­bel­pri­sen de­las ut

Östnyland - - Redaktionen väljer - Yle

Di­rekt från ut­del­ning­en av 2018 års No­bel­pris i Stock­holm i kung­a­fa­mil­jens när­va­ro. Thomas von Heij­ne och Alex­an­der Norén pro­gram­le­der och gui­dar ge­nom ce­re­mo­nin i Kon­sert­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.