Wal­ter Ru­ne­berg fi­ras med fest

Östnyland - - Ledare - ÖN

Den 29 de­cem­ber har det gått 180 år se­dan Wal­ter Ru­ne­berg föd­des. Ju­bi­le­et fi­ras med fest­ligt pro­gram i Wal­ter Ru­ne­bergs skulp­tur­sam­ling i Borgå.

Wal­ter Ru­ne­berg är skulp­tö­ren som gjort sta­ty­er­na över Jo­han Lud­vig Ru­ne­bergs, och kej­sar­na Alex­an­der I och II. På ju­bi­le­ums­da­gen får man ki­ka in i skulp­tur­sam­ling­en, som van­li- gen är stängd på vin­tern. FM An­na-Ma­ria Wilsk­man be­rät­tar om my­ten ” Kle­o­bis och Bi­ton” och FM Mia Grönst­rand frå­gar: ”Är Wal­ter Ru­ne­berg bort­glömd”? Ser­ve­ring och gra­tis en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.