Tims­långt spe­ci­alav­snitt

Yle TV1 lör­dag 18.15, Yle Fem sön­dag 16.55, mån­dag 18.30

Östnyland - - Ledare -

Upp­ladd­ning­en■in­för■jul■är■en­kel■och■av­slapp­nad.■Det■blir■ro­li­ga■pa­ke­te­ring­ar,■pynt,■enk­la■ juld­rin­kar■och■snab­ba■ef­ter­rät­ter.■The■He­art­be­at■Band­spe­lar■och■yo­ga­in­struk­tö­ren■Kyl­li Kukk■be­rät­tar■om■stress­han­te­ring.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.