Rät­taRe Sagt

Östnyland - - Fredag -

ÖN 18.12 si­dan 17: I ar­ti­keln om Ru­ne­berg-kö­rens kon­ser­ter i Borgå dom­kyr­ka lör­da­gen den 22 de­cem­ber fanns ett fel­ak­tigt klock­slag. Kon­ser­ter­na bör­jar kloc­kan 15 och kloc­kan 18.

ÖN 18.12 si­dan 22: Jazz­sång­ers­kan Em­ma Sa­lo­ko­ski upp­trä­der på fre­dag på Gam­la 123 i Borgå. Ob­ser­ve­ra att kon­ser­ten bör­jar kloc­kan 20 och in­te kloc­kan 21 som fel­ak­tigt angavs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.